Prijava / Registracija

Uslovi korišćenja

Sadržaj i proizvodi na www.apetit.rs (u daljem tekstu "Web sajt") su dostupni za Vas (u daljem tekstu "Kupac") u skladu sa sledećim uslovima korišćenja i drugim pravilima objavljenim na Web sajtu.
Pristupom ili upotrebom Web sajta, uključujući bez ikakvih ograničenja i kupovinu preko istog, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasni da budete obavezani ovim Sporazumom o Uslovima korišćenja sajta.

Web sajt www.apetit.rs u vlasništvu je firme "Nikola Pavlovic PR Internet prodavnica ApetitPetShop" koja i upravlja Web sajtom. Ovaj sajt se može koristiti kao izvor informacija ili se može koristiti za kupovinu proizvoda i usluga.
Zadržavamo pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja Kupca.
Vaše korišćenje Web sajta podrazumeva Vaš pristanak, da Web sajt i sadržaj na njemu, sadrži vlasničke i poverljive informacije.
Ovim se slažete da nećete menjati, brisati ili sakriti autorska prava ili druge napomene o vlasništvu sadržaja na sajtu. Takođe se slažete da nećete reprodukovati, modifikovati, kopirati, distribuirati, pokušati da otkrijete izvorni kod, ili prodati na bilo koji način bilo koji sadržaj ili proizvod koji se nalazi na Web sajtu, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

Informacije o korisničkom nalogu

Da biste izvršili kupovinu bilo kog proizvoda na našem sajtu, možete, ali i ne morate biti registrovani na sajtu.
Registracija je obavezna u slučaju da plaćanje vršite karticom.
Registrovanjem na Web sajtu, Kupac kreira zaštićeni nalog sa jedinstvenom email adresom i lozinkom. U obavezi ste da prilikom registrovanja naloga unesete potpune i tačne informacije. Vaša je odgovornost da informacije koje ste uneli u nalogu budu ažurirane sa svakom promenom, a mi ne možemo i nećemo biti odgovorni za bilo kakve probleme i obaveze koje mogu nastati ako nam se daju nepotpune i netačne informacije ili ako informacije nisu blagovremeno ažurirane.
Kupac ne može registrovati drugo lice u svoje ime, niti se može lično registrovati pod skrivenim, odnosno identitetom druge osobe. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je to neophodno da bi uspešno obavili isporuku, kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju kršenja Uslova korišćenja Sajta.

Vi ste odgovorni da držite u tajnosti informacije o Vašem nalogu i za ograničavanje pristupa Vašem računaru i mobilnim uređajima. Prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod Vašim nalogom, uključujući ali ne ograničavajući se na, bilo kakve optužbe, troškove, izdatke, štete, obaveze i gubitke koje smo mi pretrpeli kao rezultat Vašeg neuspeha da zaštitite svoj nalog. Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu, krađom ili nezakonitom prisvajanju Vašeg naloga, ili zbog Vašeg odobrenja da drugi koristi Vaš nalog.
Zadržavamo pravo da preduzmemo bilo kakvu akciju ili sve, koje smo smatrali neophodnim i korisnim, kako bi osigurali bezbednost Web sajta i Vašeg naloga, uključujući bez ograničenja, zatvaranje Vašeg naloga, promenu lozinke ili traženje dodatnih informacija kako bi Vam se omogućila kupovina na Web sajtu.
Ovim se slažete da ćete nas odmah obavestiti ako ste postali svesni ili verujete da postoji, ili je možda postojalo neovlašćeno korišćenje Vašeg korisničkog naloga.

 Bezbednost sajta

Vašim ličnim podacima na Web sajtu možete pristupiti pomoću lozinke i Vaše email adrese. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. Komunikacij u okviru web prodavnice se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju - RAPID SSL sertifikatom kao garancijom i na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlašćenog korišćenja.
Prilikom plaćanja platnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO sistem za plaćanje je dodatno obezbeđen sa "3DSecure".
Nije dozvoljeno koristiti Web sajt na bilo koji način kojim možete da oštetite, preopteretite ili pogoršate Web sajt ili bilo koji proizvod i sadržaj na njemu. Strogo je kažnjivo neovlašćeno pristupanje drugim nalozima koji nisu registrovani na Vas, ili računarskom sistemu i mreži koji su u našem vlasništvu.
Povreda našeg sistema ili mreže bezbednosti može dovesti do građanske ili krivične odgovornosti.

 Ograničenje odgovornosti

Ni pod kojim uslovima i ni pod kojom pravnom teorijom, nećemo biti bilo kojoj osobi koja koristi Web sajt, za bilo kakve gubitke, štetu ili povredu bilo kakve prirode, neposredno ili posredno proisteklim ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnosti korišćenja Web sajta, proizvoda ili sadržaja.
Mi nećemo biti odgovorni za neovlašćen pristup Web sajtu koji mogu dovesti do: promene u prenosu podataka i promene podataka ili bilo kog sadržaja, materijala, uspešno ili neuspešno poslatih i primljenih podataka. Nismo odgovorni za bilo koji preteći, klevetački, nepristojni, uvredljivi ili nezakoniti sadržaj ili ponašanje bilo kog drugog korisnika, trećih lica ili bilo kakvu povredu tuđeg prava, uključujući i prava intelektualne svojine.
Takođe ne snosimo nikakvu odgvornost za viruse i druge štetne softvere koje imate ili možda imate instalirane na Vašim računarima, mobilnim uređajima ili bilo kojim drugim komunikacionim uređajima preko kojih pristupate Web sajtu, a koji mogu izazvati kašnjenje, netačnost, greške ili propuste zbog Vašeg korišćenja Web sajta, ili u pogledu sadržine ili drugih materijala sadržanog na Web sajtu, uključujući bez ograničenja, bilo koji materijal koji smo mi ili treća strana postavili na Web sajtu.
Slažete se da je Vaše korišćenje Web sajta, sadržaja i proizvoda na njemu isključivo na sopstveni rizik i da ćete biti odgovorni za bilo kave gubitke, štete ili povrede koje ste pretrpeli Vi ili neki drugi korisnik, a koje mogu proisteći Vašim korišćenjem Web sajta.

 Napomena o autorskim pravima

Sav sadržaj i drugi materijali objavljeni na ovom Web sajtu su zaštićeni autorskim pravom.
Apetit.rs polaže autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod).
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Web sajta smatra se kršenjem autorskih prava podložno je tužbi.
Nijedan deo ovog Web sajta ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u druga poslovanja, publikacije ili web stranice.